HPV asociované cervikální léze

Indikace HPV detekce

V České republice v současné době pracuje při Ministerstvu zdravotnictví komise, která se zabývá přípravou preventivního programu proti karcinomu cervixu, v rámci čtyř preventivních programů proti nejzávažnějším karcinomům postihujícím současnou evropskou populaci.

Již nyní ale můžeme uvést fakta vyplývající ze zkušeností zemí, kde byl preventivní program uveden do praxe.

Ve všech vyspělých zemích jsou rovnocennou součástí cervikálního skrínigu cytologické vyšetření a HPV detekce. Pokles incidence cervikálního karcinomu v zemích s dobře připraveným a fungujícím skríningovým programem byl již mnohokrát publikován a citován.

Opodstatněnost HPV diagnostiky vyplývá mimo jiné z následujícího:

 • je akceptována skutečnost, že vznik více než 99% procent CC je iniciován HPV infekcí
 • bylo tedy jasně prokázáno, že HR typy HPV jsou hlavním - i když ne jediným - etiologickým faktorem vzniku cervikálního karcinomu (CC)
 • je prokázáno, že HPV testování jako jediná metoda je schopno odhalit persistující HPV infekci ještě před tím, než je možno diagnostikovat symptomy vzniklé jako následek HPV infekce subklinicky (cytologicky) a klinicky (cervikograficky, kolposkopicky)
 • to v konečném efektu umožňuje efektivní management rizikové skupiny pacientek jak z hlediska snížení rizika vzniku onemocnění tak z hlediska ekonomického
 • HPV testace ať už klinická nebo ve formě cílených studií napomohla ke zmapování četnosti jednotlivých HPV typů a přípravě vakcíny proti tomuto závažnému onemocnění

Obecně se dá říci, že HPV testace má význam především u pacientek s diagnózou ASC-US, kde určuje další management právě přítomnost nebo nepřítomnost HR HPV. Testování LR HPV DNA oproti tomu nepřináší podstatnou informaci a zvyšuje cenu vyšetření.

Jak se ukázalo, testování HPV nemá také opodstatnění u diagnóz LSIL a HSIL, které jsou ve většině případů HR HPV pozitivní.

Z hlediska věkových kategorií jsou pro HPV testaci irelevantní nejmladší věkové skupiny žen, protože pozitivita v této skupině je sice uváděna až 30%, ale většina infekcí je akutních a spontánně odezní bez následků.

Na tomto místě si Vás dovolujeme upozornit na dvě aktuální publikace zabývající se touto problematikou jak v Evropě, tak v USA:

 1. International Journal of Cancer: Volume 108, Issue 3, Pages 329-333
  Cervical cancer control, priorities and new directions.
  Monsonego J, Bosch FX, Coursaget P, Cox JT, Franco E, Frazer I, Sankaranarayanan R, Schiller J, Singer A, Wright T, Kinney W, Meijer C, Linder J.
  EUROGIN, Paris, France
  Plný text článku
  (formát: PDF, velikost: 77kB)
 2. Archives of Pathology and Laboratory Medicine: Vol. 127, No. 8, pp. 927-929.
  Introduction and Commentary, Strategic Science Symposium: Human Papillomavirus Testing-Are You Ready for a New Era in Cervical Cancer Screening?
  Diane D. Davey, MD, and Richard J. Zarbo, MD, DMD
  Plný text článku
  (formát: PDF, velikost: 117kB)
HPV asociované cervikální léze
HPV asociované cervikální léze
Mapa webu