HPV asociované cervikální léze

Klasifikace

Ilustrační obrázek: Elmicrokapidy

HPV, dříve patřící společně s Polyomaviry do čeledi Papovaviridae byly v současné době na základě zásadní odlišnosti genomů obou rodů přeřazeny do samostatné čeledi Papillomaviridae.

Jsou to malé neobalené dsDNA viry, jejichž replikace probíhá v jádře hostitelské buňky.

Pro papillomaviry je charakteristická jak druhová, tak tkáňová specifita. Byly detekovány u širokého spektra obratlovců, kromě lidských papillomavirů jsou známy např. králičí, hovězí, kočičí, nebo papouščí, ale dosud nebyl zaznamenán jejich mezidruhový přenos.

Podle typu infikovaného epitelu lze rozlišovat typy kožní, slizniční a dále některé typy nacházené současně jak v lézích kůže, tak i sliznic.

Podle svého onkogenního potenciálu se HPV dělí na vysoce rizikové typy (high risk, HR) a typy nízce rizikové (low risk, LR). K HR patří např. typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, mezi LR typy řadíme např.typ 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 70, 74. Některé typy jsou z hlediska jejich onkogenního potenciálu na základě výsledků epidemiologických studií diskutovány, např. typ 53, který dokonce klasifikují rozdílně i dva komerčně dostupně sety pro HPV detekci.

V současné době je již popsáno přes sto typů lidských papillomavirů, na základě analýzy celého genomu nebo analýzy PCR produktů generovaných na specifických částech genomu.

Výsledky fylogenetické analýzy se shodují s dělením HPV podle jejich tkáňové specifičnosti a onkogenního potenciálu.

Schéma Obr. Fylogenetické vztahy mezi jednotlivými typy papillomavirů.
Schéma bylo vytvořeno na základě analýzy sekvencí DNA HPV typů. (Van Ranst M, Kaplan JB, Burk RD.: Phylogenetic classification of human papillomaviruses: correlation with clinical manifestations. J Gen Virol. 1992:73:2653-60)

Reference:

  1. Fields. Virology (fourth edition). Lippincot Williams & Wilkins, 2001
  2. Van Ranst M, Kaplan JB, Burk RD.: Phylogenetic classification of human papillomaviruses: correlation with clinical manifestations. J Gen Virol. 1992:73:2653-60
HPV asociované cervikální léze
HPV asociované cervikální léze
Mapa webu