HPV asociované cervikální léze

Odborná diskuze
Vážení přátelé,

tento prostor bychom rádi věnovali odborné diskusi o problematice cervikálních lézí, diagnostice, managementu jednotlivých diagnóz a terapii.

Uvítáme jakékoliv Vaše příspěvky na toto téma, Vaše náměty, osobní zkušenosti, kazuistiky.

Příspěvky budou zveřejňovány bez identifikačních údajů, pouze na přání lékaře s jeho adresou pro další korespondenci.

Adresa pro zasílání:
vanecek@medima.cz
HPV asociované cervikální léze
HPV asociované cervikální léze
Mapa webu