HPV asociované cervikální léze

Přehled metod

Metody, které lze teoreticky použít k detekci HPV infekce lze rozdělit podle principu na metody nepřímé diagnostiky, prokazující HPV infekci z charakteristických změn, které vyvolává v infikovaném organismu, a metody diagnostiky přímé, které prokazují infekční agens. Z nepřímých metod lze uvést kolposkopii, cytologii, histologii a metody serologické, z metod přímých elektronmikroskopické, a imunohistochemické a metody molekulárně biologické.

HPV asociované cervikální léze
HPV asociované cervikální léze
Mapa webu