HPV asociované cervikální léze

Prevence

Jak se chránit před vznikem tak častého a tak závažného onemocnění?

I zde platí obecné zásady, tj. dodržování pravidel správné životosprávy a zdravého životního stylu, udržování duševní rovnováhy, schopnost zvládat stres. To vše jsou faktory ovlivňující celkový stav organismu a jeho schopnost vyrovnávat se s nepříznivými vlivy okolí.

V tomto případě, kdy vznik karcinomu děložního čípku je způsoben virovou infekcí a tedy se jedná vlastně o sexuálně přenosné onemocnění, je nezbytná zodpovědnost při výběru sexuálních partnerů, dodržování pravidel chráněného sexuálního styku. Je ale třeba zdůraznit znovu a především

vlastní zodpovědnost za své zdraví

neboť lékař ve značném počtu případů může pouze léčit následky nezodpovědného přístupu pacienta. Sebelepší odborník je bezmocný při setkání s pacientkou, u které během let, kdy gynekologickou ordinaci v rámci prevence nenavštívila, dospělo onemocnění do již nevyléčitelného stádia.

V praxi to znamená nezanedbávat preventivní gynekologické prohlídky po celý život, zkušenosti dokazují, že právě v rizikové skupině žen nad 35 let počet pacientek, které pravidelně navštěvují svého gynekologa významně klesá.

Kromě toho je důležitá ochota samostatně vyhledávat potřebné informace. K tomu bychom Vám chtěli pomoci i prostřednictvím těchto stránek.

Reprodukce Onemocnění děložního čípku je v naprosté většině případů dobře diagnostikovatelné v časném a tedy dobře léčitelném stupni vývoje, kdy se ještě nejedná o zhoubné nádorové onemocnění. Protože naše laboratoř se věnuje jak expertnímu vyšetřování cytologických stěrů, tak rutinní diagnostice lidských papillomavirů, může poskytnout Vašemu lékaři komplexní výsledek k prevenci tak závažného onemocnění, jakým karcinom děložního čípku bezesporu je.

HPV asociované cervikální léze
HPV asociované cervikální léze
Mapa webu