HPV asociované cervikální léze

Rizikové faktory

Hlavní rizikové faktory pro vznik papillomavirové infekce vedoucí až ke vzniku karcinomu děložního čípku (KDČ) vyplývají ze způsobu přenosu infekce.

Patří mezi ně věk v době prvního pohlavního styku, s klesajícím věkem riziko narůstá, pod hranicí šestnáctého roku věku velmi významně.

Stejně tak riziková je sexuální promiskuita, časté střídání sexuálních partnerů.

V mladší věkové skupině pacientek, tzn. v období do věku asi 30 - 35let, je vyšší pravděpodobnost spontánního vyhojení papillomavirové infekce, v období nad 35 let věku naopak delší dobu přetrvávající papillomavirová infekce signalizuje významně vyšší riziko vzniku cervikálního onemocnění.

K dalším rizikovým faktorům patří snížená funkce obranyschopnosti organismu ať už v důsledku jiného onemocnění, nesprávných stravovacích návyků, nebo psychické zátěže a stresů.

Významnou negativní roli hraje samozřejmě i v tomto případě kouření.

Diskutovaná je otázka negativní role hormonální antikoncepce.

HPV asociované cervikální léze
HPV asociované cervikální léze
Mapa webu