HPV asociované cervikální léze

Slovníček

ASCUS
"Atypical sqamous cell with undefined signifikance", atypické buňky určitého typu, u kterých nelze jednoznačně určit závažnost jejich změn
AGUS
"Atypical glandular cells with undefined signifikance", atypické buňky určitého typu, u kterých nelze jednoznačně určit závažnost jejich změn
Benigní nádor
nezhoubný nádor v tom smyslu, že se nešíří do okolních tkání, ani do jiných částí těla, závažný může být svým růstem a tlakem na své okolí
Biopsie
malý vzorek tkáně odebraný pro další vyšetření.
Cervix uteri
hrdlo děložní, spojuje dělohu s pochvou
CIN I,II,III
"Cervical intraepithelial neoplasia" , změny v buňkách cervikální sliznice, léze jejíž závažnost je vyjádřena stupňem I - III.
Cytologie
diagnostická metoda hodnotící morfologické změny buněk.
Cytologický stěr
stěr buněk z povrchu nebo vnitřní části děložního hrdla přenesený na vyšetřovací sklo, po obarvení jsou pod mikroskopem hodnoceny buněčné změny
Etiologický faktor
příčina vzniku onemocnění, v případě karcinomu děložního hrdla je to infekce lidskými papillomaviry podpořená dalšími rizikovými faktory
HG
"High grade lesion", cytologický termín značící změny vyšší závažnosti v buňkách cytologického stěru.
Histologie
diagnostická metoda hodnotící morfologické změny tkáně.
Karcinom
zhoubný nádor, v pokročilém (invazivním) stádiu se šíří do okolních tkání a vytváří metastázy.
Kondylomata
jinak nazývané genitální bradavice, výrůstky různých tvarů způsobované nízkorizikovými typy lidských papillomavirů
LG
"Low grade lesion", cytologický termín značící změny nižší závažnosti v buňkách cytologického stěru.
Maligní nádor
zhoubný nádor, tzn. šířící se do okolních tkání a vytvářející vzdálená nádorová ložiska v jiných částech těla - metastázy.
Metaplázie
přeměna tkáně určitého rozlišeného typu ve tkáň jiného typu
Metastáza
nové druhotné ložisko v místě vzdáleném od původně vzniklého prvotního nádoru.
Neoplázie
tvoření nové tkáně, nádorový růst.
Papillomaviry
přesně lidské papillomaviry, viry, které u lidí způsobují onemocnění kůže (např. různé formy bradavic) a sliznic, kde je nejzávažnější infekce v oblasti děložního hrdla, protože může vést až k rozvoji karcinomu
Prekancerózní léze
stádium onemocnění, ve kterém jsou již diagnostikovatelné změny, které by mohly vést ke vzniku zhoubného nádoru, v případě prekancerózních lézí děložního hrdla je vysoká pravděpodobnost jejich vyléčení.
Rizikové faktory
faktory, které zvyšují riziko vzniku určitého onemocnění, ale samy o sobě nestačí k jeho vyvolání, v případě nádorových onemocnění obvykle kouření, špatná životospráva, stres apod.
HPV asociované cervikální léze
HPV asociované cervikální léze
Mapa webu