HPV asociované cervikální léze


Tento web je věnován patologii cervixu uteri.
Shrnuje charakteristiku jednotlivých stupňů vývoje cervikálních lézí až do stádia karcinomu cervixu, pozornost je věnována zejména lidským papillomavirům jako hlavnímu etiologickému agens cervikální patologie a metodám jejich detekce. Obsahuje také stránky věnované odborné diskusi, laické veřejnosti, odkazy na literaturu i na související webovské stránky.

Autoři stránek:

ing.Iva Mikyšková, MUDr.Miroslava Kopřivová, RNDr.Ludmila Kupcová, prim.MUDr.Petr Mukenšnábl, Prof.MUDr.Michal Michal, MUDr.Iva Kinkorová Luňáčková, MUDr.Jiří Bouda, PhD., ing.Stanislav Smitka, RNDr.Václava Smitková


ŠPAÚ FN Plzeň a Bioptická laboratoř s.r.o.
Datum poslední aktualizace: 28. února 2006Reklama
HPV asociované cervikální léze
HPV asociované cervikální léze