Nejlepší HPV test pro Vás

Karcinom děložního hrdla

  • Karcinom děložního hrdla (KDH) je v České republice příčinou úmrtí více než 300 žen ročně.

  • KDH je způsoben dlouhodobou infekcí lidským papilomavirem (HPV) a vzniká až několik let po nakažení, tedy se netýká jen sexuálně aktivních žen.

  • Virem HPV se nakazí během svého života více než 80% populace, vakcinace proti HPV výrazně snižuje riziko vzniku KDH.

Odpovědi na nejčastější otázky

Účastněte se pravidelného gynekologického screeningu KDH! Screening KDH je preventivní program, pomocí něhož lze zachytit onemocnění v jeho časných přednádorových stádií.

Screening KDH je součástí pravidelné kontroly u Vašeho gynekologa.

Včasná detekce přednádorových změn znamená téměř 100% jistotu Vašeho kompletního vyléčení.

Cytologie – gynekolog Vám při pravidelném vyšetření setře buňky z děložního hrdla a ty jsou pak v cytologické laboratoři zkontrolované pod mikroskopem specializovaným cytologickým screenerem nebo lékařem, aby byly odhaleny případné přednádorové změny.

HPV test - pokud výsledek Vaší poslední cytologie byl abnormální, lékař Vám může odebrat vzorek pro cytologii a také pro provedení HPV testu.

HPV test je laboratorní test, který ve Vašem stěru z děložního hrdla odhalí původce onemocnění KDH - vysoce rizikový lidský papilomavirus (hrHPV).

HPV DNA test prokazuje přítomnost HPV viru ve stěru.

HPV RNA test Aptima prokáže přítomnost a aktivitu HPV viru ve stěru. Aptima HPV RNA test určí tu HPV infekci, která již infikovala buňky děložního hrdla, a tedy je více riziková.

HPV mRNA test Aptima prokazuje pouze klinicky závažné infekce a ne pouhou přítomnost viru.

HPV DNA testy mohou být falešně klinicky pozitivní, neboť:

  • HPV DNA testy mohou označit pouze přechodnou a neškodnou HPV infekci, která se v naprosté většině případů sama vyhojí díky imunitními systému.
  • HPV DNA testy mohou být až týden falešně pozitivní po pohlavním styku s HPV pozitivním partnerem.

HPV DNA testy mohou být falešně klinicky negativní, neboť:

  • HPV DNA testy mohou být díky biologické variabilitě viru falešně negativní u velmi pokročilých stádií KDH.

HPV RNA test Aptima je zárukou správného výsledku Vašeho HPV testu, tedy Vás vyvaruje zbytečného stresu z nadbytečných invazivních zákroků.

Aptima HPV test

  • Skvělá citlivostzvýšená specificita pro detekci těžkých lézí děložního hrdla

  • Nejpoužívanější HPV test v USA

  • Oddělená detekce HPV typů 16, 18 a 45

Nový zlatý standard ve screeningu karcinomu děložního hrdla